Dyha je prírodný materiál s vlastnosťami prislúchajúcimi prírodnému drevu. Vyrába sa z najlepších kmeňov krájaním, alebo excentrickým lúpaním, pričom vzniká originálna drevná kresba. 

Pri krájaní rozlišujeme tri základné smery, ktoré určujú kresbu dreva.

Rezy dreva v poradí : priečny rez, radiálny rez, tangenciálny rez
A- textúra priečneho rezu, B- textúra radiálneho rezu, C- textúra tangenciálneho rezu tvz. fládrova


Zosadzovanie a jeho hlavné typy

Zosadenie do figúry
Zosadenie fládrovej dýhy do figúry (zrkadlovo)
Dýhy vytvárajú symetrické figúry, je to výraznejšia textúra, ktorá pôsobí luxusnejšie.
Zosadenie fládrovej dýhy za sebou
Dýhy sa za sebou opakujú a tak vytvárajú homogénnejší vzhľad.
Náhodné zosadenie dýhy
(imitácia škárovky)
Na náhodné zosadenie sú použité viaceré zväzky dýh fláder, polofláder, radiál. Zosadenie imituje jednotlivé dosky ako je to pri škárovke.

Ostatné zosadzovanie na požiadanie.

Zosadenka z dýhy sa dá robiť rôznymi smermi a vytvárať tak nové obrazce. Preto aj sa jedná o vytvorenie niečoho na zákazku sme tu pre Vás.