Štúdio firmy drevlux nachádzajúce sa v Bratislave.

https://goo.gl/maps/uVu23HsJocU2